Drugie ogłoszenie i wezwanie wierzycieli.

Likwidator spółki AKJ Capital SA w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000224372 zawiadamia, że 7 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok 3/4, 00-337 Warszawa, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Bernadetta Fułek
Likwidator

Wersja PDF>>>