DANE SPÓŁKI:

 

AKJ CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

ADRES: ul. JULIANA BARTOSZEWICZA nr 3, lok. 3/4

00-337 WARSZAWA

POLSKA

 

 

Numer KRS: 0000224372

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

REGON: 015879845

NIP: 5262829340

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (w pełni opłacony): 6.900.000,00 złotych

 

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY:

Komunikat dla akcjonariuszy

Zgodnie z Art. 5 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych AKJ Capital S.A. będzie w tym miejscu umieszczała ogłoszenia wymagane przez prawo oraz statut Spółki.
Oznacza to, że Spółka będzie na bieżąco …

czytaj dalej

KONTAKT:

 

ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. JULIANA BARTOSZEWICZA nr 3, lok. 3/4; 00-337 WARSZAWA

 

ADRES E-MAIL: BIURO@AKJ.COM.PL