Zarząd spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z  art. 5 § 5 k.s.h.
informuje :
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 listopada 2020 r. dokonał wpisu dotyczącego zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie…

Zarząd AKJ Capital S.A.

Pełną treść komunikatu/Informacji mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>